Etiquetas /

coloquios 2015 página anterior
COLOQUIOS FEBRERO 2015

COLOQUIOS FEBRERO 2015

DISEÑO GRAFICO Y PUBLICITARIO – T. Mañana

 

Asignatura D Fecha HORA PROFESOR
Sist de Represent. I 1 A 23/02/15 08 HS JIMENEZ
Dis. Asist. p/Comput. I 1 A 23/02/15 08 HS JIMENEZ
Dis. Graf. y Public. I 1 A 24/02/15 08 HS GARCÍA LANG
Color y Comp. Public.I 1 A 25/02/15 08 hs PERCAZ
Tipografia 1 A 26/02/15 08 HS BERNARDI
Dib. y Comp. Graf. I 1 A 27/02/15 08 HS COSTA
Sist. de Representac. II 2 A 23/02/15 08 HS JIMENEZ
Dis. Asist. p/ Comp. II 2 A 23/02/15 08 HS JIMENEZ
Dib.y Comp. Graf. II 2 A 25/02/15 08 hs COSTA
Dis. Graf. y Public. II 2 A 24/02/15 08 HS REYNOSO,M
Col.y Comp. Public. II 2 A 25/02/15 08 HS REVOL
Tecnol. del Diseño I 2 A 26/02/15 08 HS ECHEGARAY
Gestión en el D. Graf. 3 A 03/03/15 08 HS BINO
Dis. Graf. Y Publ. III 3 A 03/03/15 08 HS BONETTO
Dis. As.p/Comput. III 3 A 03/03/15 08 hs BONETTO
Planif. y Md. Audiov. 3 A 03/03/15 08 HS GONZALEZ A.
Tecnol. del Diseño II 3 A 03/03/15 08 HS ECHEGARAY
Proyecto Final 3 A 03/03/15 08 HS REYNOSO, M

 

DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO  T. Tarde 14,30 hs.

 

Asignatura D Fecha HORA PROFESOR
Tipografia 1 B 23/02/15 14,30 MARTINEZ, A
Dis. Asist. p/Comput. I 1 B 23/02/15 14,30 JIMENEZ
Color y Comp. Public. I 1 B 24/02/15 14,30 MASSAFRA
Dib. y Comp. Graf. I 1 B 24/02/15 14,30 PERCAZ
Sist. de Representac. I 1 B 25/02/15 14,30 LUDUEÑA
Dis Graf. y Public. I 1 B 27/02/15 14,30 GARCÍA L.
Sist. de Representac. I 1 D 23/02/15 14,30 REYNA
Dis. Asist. p/Comp. I 1 D 23/02/15 14,30 DALLERA
Color y Comp. Public. I 1 D 24/02/15 14,30 PERCAZ
Tipografia 1 D 25/02/15 14,30 BERNARDI
Dis. Graf. y Public. I 1 D 25/02/15 14,30 CARLETTI
Dib. y Comp. Graf. I 1 D 26/02/15 14,30 FLORES
Sist. de Representac. II 2 B 23/02/15 14,30 JIMENEZ
Dis. Asist. p/Comput. II 2 B 23/02/15 14,30 JIMENEZ
Tecnol. del Diseño I 2 B 24/02/15 14,30 ECHEGARAY
Dib. y Comp. Graf. II 2 B 24/02/15 14,30 LUNGO
Dis. Graf. y Public. II 2 B 25/02/15 14,30 PERALTA, J
Color y Comp.Public. II 2 B 27/02/15 14,30 REVOL
Dis. Asist. p/Comp. II 2 D 23/02/15 14,30 DALLERA
Sist. de Representac. II 2 D 23/02/15 14,30 CONTI
Dib. y Comp. Graf. II 2 D 24/02/15 14,30 LUNGO
Tecnol. del Diseño I 2 D 24/02/15 14,30 MAZZEI
Color y Comp. Public. II 2 D 25/02/15 14,30 BERNARDI
Dis. Graf. y Public. II 2 D 27/02/15 14,30 ECHEGARAY
Planific. Y Md. Audiov. 3B 25/02/15 14,30 PERALTA, C
Gestión en el Dis. Graf. 3 B 05/03/15 14,30 MAZZEI
Tecnol. del Diseño II 3 B 05/03/15 14,30 VOGET ROLON
Dis. Graf. y Public. III 3 B 05/03/15 14,30 ECHEGARAY
Dis. Asist. p/ Comp. III 3 B 05/03/15 14,30 PERALTA J.
Proyecto Final 3 B 05/03/15 14,30 REYNOSO, R
Planific. Y Md. Audiov. 3D 24/02/15 14,30 GONZALEZ
Dis. Graf. y Public. III 3D 04/03/15 14,30 PETRONE
Tecnol. del Diseño II 3D 04/03/15 14,30 PERALTA, J.
Dis. Asist. p/ Comp. III 3D 04/03/15 14,30 PERALTA, J.
Gestión en el Dis. Graf. 3D 04/03/15 14,30 MAZZEI
Proyecto Final 3D 04/03/15 14,30 PETRONE

DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO  T. Noche 19 hs.

 

Asignatura D Fecha HORA PROFESOR
SIST. DE REPRESENT. I 1 C 23/02/15 19,00 REYNA
DIS. ASIST. P/COMP. I 1 C 23/02/15 19,00 DALLERA
COLOR Y COMP.PUBLIC I.                    1 C 24/02/15 19,00 PERCAZ
TIPOGRAFIA 1 C 24/02/15 19,00 BERNARDI
DIB. Y COMP GRAF. I 1 C 27/02/15 19,00 COSTA
DIS. GRAF. Y PUBLIC I 1 C 27/02/15 19,00 GARCIA L
TECNOL. DEL DISEÑO I 2 C 23/02/15 19,00 SANCHO PUGIA
SIST. DE REPRESEN.T II 2 C 24/02/15 19,00 AGOSTO
DIS. ASIST. P/COMPUT. II 2 C 24/02/15 19,00 DALLERA
DIB. Y COMP. GRAF. II 2 C 25/02/15 19,00 COSTA
COLOR Y COMP. PUBLIC. II 2 C 26/02/15 19,00 REVOL
DIS. GRAF. Y PUBLIC. II 2 C 27/02/15 19,00 AGUIRRE
TECNOL. DEL DISEÑO II 3 C 06/03/14 19,00 PERALTA, J
PLANIFIC. Y MD. AUDIOV. 3 C 23/02/15 19,00 PERALTA, C
DIS. GRAF. Y PUBLIC. III 3 C 06/03/15 19,00 AGUIRRE
GESTIÓN EN EL DIS. GRAF. 3 C 06/03/15 19,00 MAZZEI
DIS. ASIST. P/COMP. III 3 C 06/03/15 19,00 PERALTA J.
PROYECTO FINAL 3 C 06/03/15 19,00 AGUIRRE

DISEÑO DE INTERIORES – Turno  Mañana

 

Asignatura D Fecha HORA PROFESOR
Lab. Leng. Plast-Vis. 1 A 24/02/15 08 HS CROCSEL
Tecn. del Dib. Arq. 1 A 27/02/15 08 HS CAPELLINO
Tall. del Espacio Int. 1 A 27/02/15 08 HS AVILA
Tall. S de Repres 1 A 24/02/15 08 HS REYNA
Tall. Morfología I 1 A 27/02/15 08 HS PEÑA Y SORIA
Tall. Croquis 2 A 23/02/15 08 HS MARTÍNEZ G.
Tall. Morfología II 2 A 23/02/15 08 HS MARTÍNEZ G.
Técn. Graf- Plásticas 2 A 26/02/15 10,00 HS FLORES
Proyecto I 2 A 26/02/15 08 HS AVILA
Técn. Maqueta 3 A 27/02/15 08 HS VILLARINO
Técn. Prat. Profes. 3 A 27/02/15 08 HS CARBONE
Técn. Vidriera 3 A 27/02/15 08 HS GIMENEZ, G
Lab. Dis. Lumínico 3 A 03/03/15 08 HS ZOPPI
Proyecto II 3 A 03/03/15 08 HS PRIOTTI
Tall. Dis. Equip. II 3 A 03/03/15 08 HS AGOSTO

 

DISEÑO DE INTERIORES – Turno Tarde 14.30 hs.

Asignatura D Fecha HORA PROFESOR
Lab. Leng. Pl.Visual 1 B 23/02/15 14,30 RUGNONE
Tall. Del Espacio Int. 1 B 24/02/15 14,30 PEÑA Y S.
Técn. Dib Arquit. 1 B 24/02/15 14,30 PRIOTTI
Tall.  Sist de Repres. 1 B 24/02/15 14,30 AVILA
Tall. Morfología I 1 B 24/02/15 14,30  PEÑA Y S.
Tall. de Croquis 2 B 23/02/15 14,30 BONAFE
Técn. Graf. Plasticas 2 B 25/02/15 14,30 DE LA PRESILLA
Proyecto I 2 B 26/02/15 14,30 AVILA
Tall. Morfología II 2 B 27/02/15 14,30 PEÑA Y SORIA
Tall. Espacio Int. 1 D 24/02/15 14,30 AVILA
Técn. Dib. Arquit. 1 D 24/02/15 14,30 PRIOTTI
Tall. Sist. Represent. 1 D 24/02/15 14,30 REYNA
Tall. Morfología I 1 D 24/02/15 14,30 PEÑA Y S.
Lab. Leng. Pl. Visual 1 D 26/02/15 14,30 CROCSEL
Técn. Graf. Plásticas 2 D 25/02/15 14,30 CARBONE
Tall. Croquis. 2 D 25/02/15 14,30 BAZAN
Tall. Morfología II 2 D 27/02/15 14,30 SUAREZ
Proyecto I 2 D 03/03/15 14,30 SARMIENTO
Técn. Vidriera 3 B 27/02/15 14,30 SAMAR
Técn. Prat. Profes. 3 B 27/02/15 14,30 CARBONE
Técn. Maqueta 3 B 10/03/15 14,30 CARBONE
L. Dis. Lumínico 3 B 10/03/15 14,30 ZOPPI
Proyecto II 3 B 10/03/15 14,30 PRIOTTI-
T. Dis. Equip. II 3 B 10/03/15 14,30 PRIOTTI-
Técn. Vidriera 3 D 27/02/15 14,30 SAMAR
Técn. Prat. Profes. 3 D 27/02/15 14,30 CARBONE
Técn. Maqueta 3 D 10/03/15 14,30 CARBONE
L. Dis. Lumínico 3 D 10/03/15 14,30 ZOPPI
T. Dis. Equip. II 3 D 10/03/15 14,30 CONTI
Proyecto II 3 D 10/03/15 14,30 BRUSA

DISEÑO DE INTERIORES  T. Noche  19 hs.

Asignatura D Fecha HORA PROFESOR
Tall. del Espacio Int. 1 C 23/02/15 19,00 GIMENEZ, G
Tall. Morfología I 1 C 24/02/15 19,00 COPARI Y PEÑA
Técn. del Dib. Arquit. 1 C 25/02/15 19,00 MARTINEZ G
T. Sist. Represent.) 1 C 26/02/15 19,00 CARBONE
Lab. Leng. Pl. Visual 1 C 27/02/15 19,00 RUGNONE
Tall. Morfología II 2 C 23/02/15 19,00 PEÑA Y SORIA
Tall. Croquis. 2 C 25/02/15 19,00 CAPELLINO
Proyecto I 2 C 25/02/15 19,00 AVILA
Técn. Graf. Plásticas 2 C 02/03/15 19,00 FRANCO
Técn. Prat. Profes. 3 C 24/02/15 19,00 CARBONE
Técn. Vidriera 3 C 25/02/15 19,00 SAMAR
Técn. Maqueta 3 C 27/02/15 19,00 VILLARINO
Tall. Dis. Eq. II 3 C 03/03/15 19,00 AGOSTO
Proyecto II 3 C 03/03/15 19,00 BAZAN
Lab. Dis. Lumín. 3 C 03/03/15 19,00 ZOPPI

FOTOGRAFIA – T. Mañana 08 hs.

Asignatura D Fecha HORA PROFESOR
Fotografía Digital I 1 A 25/02/15 08,00HS JURGELENAS
Técn. del Registro I 1 A 25/02/15 10,00HS JURGELENAS
Proc. de la Imagen I 1 A 26/02/15 08,00 HS VILLENA J.
Práct. fotog. I 1 A 27/02/15 08,00 HS GENERO
Fotografía Digital II 2 A 23/02/15 08,00HS PAGOLA
Procesos Imagen II 2 A 24/02/15 08,00 HS JURGELENAS
Técn. del Registro II 2 A 25/02/15 08,00HS FIERRO
Sem. Investig. Aplic. 2 A 26/02/15 08,00HS SCHAFER
PRÁCTICA FOTOGRÁFICA II 2 A 27/02/15 08,00 HS GENERO
Procesos Imagen III 3 A 25/02/15 08,00 HS SCHAFER
Técn. Registro III 3 A 24/02/15 08,00HS FIERRO
Problem.  P. Fotográfica. 3 A 25/02/15 08,00HS CÁCERES, A
P. en fotog. Documental 3 A 26/02/15 08,00 HS CÁCERES, A
P en fotog. Publicitaria 3 A 27/02/15 10,00HS PITTAU
Tall.  Fot. Aplicada 3 A 27/02/15 08,00 HS SCHAFER
Trabajo Final 3 A 05/03/15 08,00HS SCHAFER

FOTOGRAFIA T. Noche 19 hs.

Asignatura D Fecha HORA PROFESOR
Fotografía. Digital  I 1 C 23/02/15 19,00 JURGELENAS
Técn. Registro I 1 C 25/02/15 19,00 GONZÁLEZ A
Procesos Imagen I 1 C 25/02/15 19,00 VILLENA J.
Práct. Fotográf. 1 C 27/02/15 19,00 JURGELENAS
Fotog. Digital II 2 C 23/02/15 19,00 PAGOLA
Proc. Imagen II 2 C 25/02/15 19,00 VILLENA J.
Técn. Registro II 2 C 26/02/15 19,00 PITTAU
PRÁCTICA FOTOGRÁFICA II 2 C 27/02/15 19,00 CÁCERES, A
Sem. Investig. Aplic. 2 C 02/03/15 19,00 MOISSET
P en fotog. Publicitaria 3 C 25/02/15 19,00 PITTAU
P. en fotog. Documental 3 C 26/02/15 19,00 CÁCERES, A
Técn. Registro III 3 C 24/02/15 19,00 GONZÁLEZ A
Proc. Imagen III 3 C 24/02/15 19,00 GONZÁLEZ A
Problem.  P. Fotográfica 3 C 04/03/15 19,00 CÁCERES, A
Tall. Fotografía Aplic. 3 C 23/02/15 19,00 SCHAFER
Trabajo Final 3 C 06/03/15 19,00 SCHAFER

  INDUMENTARIA Y COMPLEMENTOS, TURNO: MAÑANA,   8hs

Asignatura D Fecha HORA PROFESOR
TALLER DE MOLDERÍA I 1 A 23/02/15 08 HS RINS
DISEÑO DE INDUMENT. I 1 A 23/02/15 08 HS MILIA
PRÁCTICA PROFESIONAL I 1 A 23/02/15 08 HS MILIA
TÉCNICA DE PRODUC. I 1 A 23/02/15 08 HS RINS
TALLER DE DIBUJO I 1 A 25/02/15 08 HS ROSSETTI
PRACTICA PROFESIONAL II 2 A 24/02/15 08 HS MARTINEZ, D
T. DE DIB. DE INFORM. II 2 A 27/02/15 08 HS NAVARRO
TALLER DE MOLDERÌA II 2 A 25/02/15 08 HS RINS
DISEÑO DE INDUMENT. II 2 A 25/02/15 08 HS MILIA
TÈC. DE LA PRODUCCIÒN II 2 A 25/02/15 08 HS PRIETO
T. DE DIS. Y PROD DE ACCES. 2 A 28/02/15 08 HS GARCÌA LANGE
T.  DE  FOT.  Y  PUBLIC. 3 A 24/02/15 08 HS GONZALEZ, A
DIS. DE IND. Y ACCES III 3 A 02/03/15 08 HS NAVARRO
MOLDERÍA AVANZADA 3 A 02/03/15 08 HS PRIETO
PRÁCTICA PROFES. III 3 A 02/03/15 08 HS PRIETO